PERMOHONAN BARU
 
Untuk permohonan lawatan yang memerlukan perkhidmatan guided tour, anda perlu melengkapkan borang permohonan secara online. Sila baca syarat-syarat permohonan terlebih dahulu.
  1. Permohonan lawatan secara berkumpulan.
  2. Bilangan ahli rombongan yang dibenarkan adalah di antara 15 orang hingga 80 orang.
  3. Permohonan perlu dibuat selewat-lewatnya 7 HARI sebelum tarikh lawatan.
Sila tekan di sini untuk mengemukakan permohonan baru.